in2tennis logo 2023b

Meest gestelde vragen

 • Sinds 2021 zijn we voor het inschrijven overgestapt naar een gespecialiseerde software voor de tennis- en padelsport, Planmysport. Bij inschrijven wordt akkoord gegaan met deze lesbepalingen.
 • Bij later instromen in een les-seizoen wordt het genoemde lestarief aangepast aan het aantal trainingen dat nog gegeven wordt.
 • De genoemde prijzen gelden voor leden van de vereniging TV Merlenhove.
 • Om les te mogen krijgen, is het verplicht lid te zijn van de vereniging.
 • In schoolvakanties en op feestdagen wordt geen les gegeven.
 • Lesdata staan op het inschrijfformulier.
 • Indien een les gestart is en minimaal 15 minuten gegeven is, wordt deze als les geteld.
 • Aan het einde van het zomerseizoen hebben we twee weken voor het inhalen van de regenlessen. 
 • De kleur bal waarmee gespeeld wordt, is afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerling. Per training kunnen verschillende kleuren ballen gebruikt worden, als het doel van de oefening hier om vraagt. Meer informatie hierover vindt u op de site van de KNLTB.
 • De training duur 50 minuten. De overige 10 minuten worden gebruikt voor inspelen, wedstrijdvorm of te woord staan van ouders.
 • Wensen qua groep en/of trainer kan op het inschrijfformulier aangeven worden.
 • Het is In2Tennis toegestaan om lesgroepen met een bezetting van minder dan 80% niet van start te laten gaan.
 • Indien de groepsgrootte wordt aangepast, wordt dit bevestigd per e-mail. Tarief wordt dan aangepast aan de groepsgrootte.
 • Het overboeken van groepen is bij uitzondering mogelijk.
 • Inschrijven voor een groep van 4 of 8 personen wordt niet automatisch gehonoreerd. Hier kan van afgeweken worden.
 • Inschrijven voor een lescyclus van 15 of 16 weken wordt niet automatisch gehonoreerd. Deze kan omgezet worden naar 10 weken i.v.m. (licht-)baancapaciteit in de zomer.
 • Wij nemen contact op indien het lestype duurder wordt.
 • Wij raden u aan onze app te downloaden, zodat we u hiermee op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen. Gebruikers van Apple apparatuur kunnen helaas (nog) niet met Safari inloggen; zij zullen Firefox, Chrome of Brave moeten gebruiken.

Bij het geven van onze lessen, maken we onderscheid in het geven van TENNISLES en TENNISTRAINING.

 • TENNISLES : de groepen zijn kleiner en er wordt lesgegeven op één baan. Hierdoor wordt er meer nadruk gelegd op het aanleren/verbeteren van de verschillende slagen, dit in combinatie met de tactiek van het tennisspel.
 • TENNISTRAINING: De groepen zijn groter en er wordt lesgegeven op 2 banen. De vastheid en regelmaat van de slagen, in combinatie met tactiek van het tennisspel, komen hier meer aan bod.

De kleur bal waarmee gespeeld wordt, is afhankelijk van de leeftijd én het niveau van de leerling. Per training kunnen verschillende kleuren ballen gebruikt worden, als het doel van de oefening hier om vraagt. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is Tenniskids ontwikkeld. Meer informatie op de site van de KNLTB.

– Een factuur per e-mail of via het afgeven van toestemming voor een automatische incasso. Dit kan aangegeven worden bij de inschrijving.

Dat is geen probleem. Graag wel even aanvragen via info@in2tennis.nl.

Dat is mogelijk. Graag het inschrijfformulier invullen of neem contact op met Petra Janssen via petra@in2tennis.nl.

– Ja, voor het afnemen van de zomertrainingen, is het verplicht om lid zijn van de vereniging. Voor het meedoen van 2 proeflessen is dit niet nodig. Meer informatie over lidmaatschap is te vinden op de site van TV Merlenhove  . Voor de wintertrainingen is geen lidmaatschap nodig.

In de winter huren we voor de jeugdtrainingen indoorbanen en de senioren geven we les op de outdoorbanen van Merlenhove.
De uitnodiging voor de wintertraining wordt verstuurd naar de eigen leden.

In de winter worden de seniorenlessen op gravel op Merlenhove gegeven. De jeugd traint indoor op tapijt.

Als voorafgaand aan de les duidelijk is dat de les niet door kan gaan stuurt de leraar een bericht via de app. Deze ontvangt u op uw mobiele telefoon als de app gedownload is en per e-mail. Onderaan elke e-mail van In2Tennis staat op welke wijze de app gedownload kan worden.

Aan het einde van het zomerseizoen, hebben we twee weken om de door weersomstandigheden uitgevallen lessen in te halen. Indien de leraar onverhoopt niet kan, wordt voor een vervanger gezorgd of wordt de les ingehaald. Indien de leerling zelf niet kan, is dit voor eigen rekening.

Dit is afhankelijk van de feestdag. Indien de les niet doorgaat, wordt deze niet geteld als les en wordt ingehaald. Lesdata staan op het inschrijfformulier.

In2Tennis heeft een overeenkomst getekend met Plan My Sport voor het gebruik van de software.